W ubiegłym roku Miasto Kłodzko przystąpiło do realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu”. Inwestycja wymagała remontu i wyczyszczenia kanału, co wiązało się z obniżeniem w nim poziomu wody. W efekcie całkowicie zatrzymano przepływ wody w kanale, co z kolei spowodowało zatrzymanie pracy Małej Elektrowni Wodnej. Właściciel elektrowni podnosił w procesie, że takie działania władz miasta całkowicie pozbawiały go przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Pełnomocnikiem MEW jest radca prawny praktykujący we Wrocławiu, Waldemar Woźniak. Klinka Prawa Własności obserowowała proces.
Wyrok jest prawomocny.
 

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka