Przedawnienie długu jest obojętne podatkowo

Jeżeli dokonanie odpisu niespłaconej części pożyczki w związku z przedawnieniem długu skutkuje wygaśnięciem przedmiotowych zobowiązań, to z tego tytułu powstanie po stronie pożyczkobiorców...

06.02.2012

Spadkobierca dziedziczy prawo do ulgi

Spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art....

06.02.2012

Znak towarowy można amortyzować

Można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

03.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski