Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

Budownictwo

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

30.03.2012

ETS potwierdza przegraną KE w sporze z Polską o CO2

Rozpatrując odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku sądu pierwszej instancji, Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził w czwartek, że KE przekroczyła swe uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce...

29.03.2012

Wyjazd turystyczny nie oznacza zmiany adresu

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za...

29.03.2012

Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

29.03.2012

Pełnomocnictwo to nie tylko sam dokument

Brak formalny odwołania w postaci braku pełnomocnictwa osoby działającej w imieniu odwołującego i podpisującej odwołanie, dotyczy nie tylko samego dokumentu pełnomocnictwa pochodzącego bezpośrednio...

29.03.2012

Sąd uniewinnił oskarżonych ws. upadłości huty

Pięciu z siedmiu oskarżonych o spowodowanie upadłości Huty Andrzej opolski Sąd Okręgowy uznał we wtorek za niewinnych. Pozostała dwójka ma zapłacić kary grzywny w wysokości 5 i 2,5 tys. zł.

28.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski