Prezes Rady Ministrów zawiesił organy gminy, ustanawiając zarząd komisaryczny. W uzasadnieniu swojej decyzji organ nadzoru wskazał, że rada gminy nie podjęła uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w ciągu 30 dni od daty ich złożenia co spowodowało, że funkcje te wygasły. Więcej>>>