Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

03.07.2010

Polska 1,5 roku spóźniona w cyfryzacji TV

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Wyeliminowała ona kilka poważnych błędów z poprzedniego projektu, ale nie wszystkie....

03.07.2010

Kiedy ochrona majątku staje się przestępstwem?

Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy...

02.07.2010

ETS zdecyduje o opłatach za przenoszenie numerów

Prawo klientów firm telekomunikacyjnych do przenoszenia numerów telefonów pozwala na zmiany operatorów, nie narażając się przy tym na uciążliwości w postaci np. powiadamiania o zmianie numeru,...

29.06.2010

Skomplikowane rozliczanie dotacji na badania naukowe

Wynagrodzenie, amortyzacja sprzętu, podwójne finansowanie, podatki pośrednie. Które zagadnienia powinny być szczegółowo przemyślane przez beneficjenta, jakim jest jednostka badawczo-rozwojowa, już na...

28.06.2010

Ustawa metropolitalna potrzebna aglomeracjom

To, że w ramach dotychczasowych przeobrażeń administracji terytorialnej od 1990 r. nie dokonano instytucjonalizacji obszarów metropolitalnych jest odczuwane jako coraz widoczniejsza wada polskiego...

25.06.2010

WK INDEX: Ostrożna poprawa nastrojów

74 proc. partnerów w największych kancelariach prawnych uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. To prawie jedna czwarta mniej niż jeszcze sześć miesięcy temu. Równolegle 47 proc....

25.06.2010

Firmy coraz lepiej przygotowane do kontroli podatkowych

Przedsiębiorcy coraz częściej przygotowują się do kontroli skarbowych i podatkowych, korzystając z możliwości prawnych i organizacyjnych. Jednak aż 75 proc. podatników nie posiada w strukturach...

21.06.2010

Nagłe przypadki bez pełnych procedur przetargowych

Instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku wystąpienia pilnej konieczności spowodowanej...

18.06.2010

Obejście prawa podatkowego nie jest zakazane

Organy podatkowe często kwestionują zgodność z prawem rozliczeń podatkowych zarzucając podatnikom tzw. obejście prawa podatkowego. Nierzadko również sądy administracyjne formułują ten sam zarzut w...

17.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski