Uchwała w sprawie premii korzystna dla podatników

Wydaje się, że można ogłosić koniec trwającej prawie 8 lat wojny podatników z organami podatkowymi, a dotyczącej skutków w VAT udzielenia kontrahentowi premii pieniężnej (bonusu) - zauważa Małgorzata...

19.07.2012

Prok. Lorenc: nowy kodeks wymusi aktywność

Bronię kontradyktoryjności, ponieważ wierzę, że proponowane zmiany będą pierwszym etapem prowadzącym do uwolnienia w przyszłości prokuratora od pracy, która powinna być domeną Policji, czy urzędnika...

18.07.2012

Sędzia Kozielewicz: SN opowiada się za bilokacją

Niektórzy opowiadają się za istnieniem w świecie przyrody bilokacji, tj. zjawiska polegającego na przebywaniu osoby w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Ujmując rzecz przekornie, to w kierunku...

17.07.2012

Prokurator Seremet z umiarem o dostępie do akt

Prokurator Generalny Andrzej Seremet sceptycznie odniósł się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego w kwestii dostępu do akt postępowania przygotowawczego. Chodzi o treść dowodów...

17.07.2012

Kontrowersyjne wszczynanie postępowań karnoskarbowych

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy wszczynanie przez urzędy postępowania karnego skarbowego, tylko po to, aby zapobiec przedawnieniu zobowiązania, jest zgodne z Konstytucją. PKPP Lewiatan...

17.07.2012

Prawnik z Kanady: CETA to też zła droga

Z umowy CETA powinno się usunąć cały rozdział dotyczący praw własności intelektualnej - twierdzi dr Michael Geist z Uniwersytetu w Ottawie. Geist opublikował fragmenty CETA identyczne z zapisami...

17.07.2012

Antoni Górski: sprawiedliwość jak linia horyzontu

Właściwe podejście do wymiaru sprawiedliwości polega między innymi na realizacji idei słuszności i sprawiedliwości. Ta idea ma to do siebie, że przypomina linię horyzontu, to znaczy im się bardziej...

17.07.2012

Prawo do adwokata będzie ograniczone

Rada UE przyjęła projekt dyrektywy ograniczającej prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Projekt pogarsza dotychczasowe standardy rzetelnego procesu pisze Dominika Bychawska-Siniarska...

16.07.2012

Wiceszef MAC: rewolucji w prawie autorskim nie będzie

Na pewno nie będzie rewolucji rozumianej jako manifest, w którym wprowadzamy zupełnie nowy porządek, w gruzy obracając obecne struktury prawa autorskiego - mówi wiceszef MAC Igor Ostrowski. Według...

16.07.2012

Jednolity patent w systemie unijnym będzie tańszy

Ujednolicenie procedur i obniżenie kosztów uzyskania patentu w ramach Unii Europejskiej zachęci polskie podmioty gospodarcze do zwiększania aktywności innowacyjnej, a to z kolei może też przyczynić...

15.07.2012