UOKiK karze Reader's Digest Przegląd sumą 4,3 mln zł

Żądanie zapłaty za niezamówione przez konsumentów produkty, nieinformowanie wprost o zamiarze zawarcia umowy, sugerowanie wygranej to przykłady kilku z dziesięciu praktyk Readers Digest Przegląd,...

26.01.2012

Działalność reklamowa - obowiązki na gruncie VAT

Reklama to dość intratna branża, wobec czego wiele podmiotw chce w niej działać, chociażby pośrednio, np. wynajmując powierzchnie reklamowe na budynkach. Jak każda branża, ma ona swoją specyfikę....

26.01.2012

Kwiatkowski: rozdzielić funkcje prokuratorów

Trzeba rozdzielić funkcję prokuratorów dochodzeniowych od prokuratorów sądowych, czyli tych, którzy prowadzą śledztwa od tych, którzy podejmują ostateczną decyzję. Nieprawidłową rzeczą jest, że ten...

24.01.2012

Przewodniczący nie powinien być ozdobnikiem

Sędzia przewodniczący wydziału powinien czuwać nad tym, czy sędziowie sprawozdawcy na bieżąco podejmują decyzje. I powinien przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z tymi sędziami, którzy bez przyczyny...

24.01.2012

Dr Adam Bodnar: głos oburzonego

Jestem oburzony, kiedy dowiaduję się, że przy sporządzaniu wyroków powszechnie stosuje się technikę kopiuj-wklej. Jestem oburzony, kiedy polska Temida unika podejmowania merytorycznych decyzji....

23.01.2012

Jak walczyć z sądową biurokracją

Najwyższy czas wprowadzić do sądowego zaplecza więcej współczesności, zainwestować w sprzęt ułatwiający prowadzenie akt i usprawnić biurokratyczną pracę. Należałoby częściej korzystać z pomocy...

22.01.2012