Ostrzeżenie przed szkodliwością solariów

Główny Inspektor Sanitarny Przemysław Biliński zapowiada przegląd dokumentów prawnych dotyczących korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 roku życia. Wynik tej kwerendy może doprowadzić do...

26.12.2011

Gowin: przeregulowane prawo wydłuża procesy

Według danych Komisji Europejskiej mamy najwyższe w przeliczeniu na mieszkańca nakłady finansowe na sądownictwo i jednocześnie ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o długość orzekania. Oczywiście nie...

23.12.2011

Ćwiąkalski: masowy napływ notariuszy nam nie grozi

Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niekonstytucyjności w zaskarżonych przez notariuszy przepisach przewidujących alternatywną drogę dotarcia do zawodu, tzn. bez odbycia aplikacjiustawy o...

22.12.2011

KE chce nowych zasad przetargów publicznych

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier zapowiedział zmniejszenie biurokracji dla firm startujących w przetargach publicznych. Jednocześnie zapowiedział unijną regulację koncesji na...

21.12.2011

Podatek od nieruchomości a optymalizacja podatkowa

Podatek od nieruchomości stanowi niejednokrotnie istotne obciążenie dla przedsiębiorcw. W celu zminimalizowania kosztw działalności związanych z tym podatkiem można rozważyć kilka scenariuszy...

19.12.2011

SN: sędzia NSA nie może odwołać się do KRS

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może odwoływać się do Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie odmowy zgody na wcześniejsze przejście w stan spoczynku. Nie przysługuje mu też odwołanie do...

19.12.2011

Seremet: w prokuraturze nie ma zbyt wielu nadzorców

Wielokrotnie słyszałem, że zbyt wielu prokuratorów zajmuje się nadzorem, zamiast prowadzić śledztwa. Tymczasem liczba prokuratorów faktycznie zajmujących się nadzorem wynosi 365 na łączną liczbę 6276...

17.12.2011

Mediacja to wyraz skruchy sprawcy

Dla sprawcy mediacja jest okazję do rozmowy z pokrzywdzonym na neutralnym gruncie, przeproszenia go, naprawienia szkody, wyjaśnienia nieporozumień mówi prokurator Eugeniusz Wilder, z Prokuratury...

16.12.2011

GIODO: dane osobowe podatników za słabo chronione

W ustawie o finansach publicznych brakuje zapisu, które z danych osobowych podatników mogą być podawane do wiadomości publicznej w przypadku umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań...

16.12.2011