FATCA wprowadza rozwiązania pozwalające na uzyskanie przez amerykańskie władze podatkowe informacji o środkach posiadanych przez tzw. osoby z USA na zagranicznych rachunkach. Na jego podstawie, zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe będą zobowiązane do przekazywania informacji o amerykańskich obywatelach i rezydentach, którzy w swoich zeznaniach podatkowych nie wykazują dochodów uzyskiwanych poza USA. Niewypełnienie nałożonych na te instytucje obowiązków skutkować będzie dla ich klientów potrąceniem 30 proc. karnego podatku u źródła w Stanach Zjednoczonych.

Ogólne zasady FATCA przedstawia Weronika Missali w artykule "FATCA, czyli amerykański podatek obciążający polskie podmioty" opublikowanym w majowym numerze Przeglądu Podatkowego. Ponadto autorka wskazuje w nim, w jaki sposób FATCA dotyczy polskich obywateli i osób mieszkających na stałe w Polsce, do czego zobowiązuje polskie instytucje finansowe, a także jakie inicjatywy podjęły inne państwa w odniesieniu do tego podatku i wreszcie podnosi kwestię czy ten podatek jest zgodny z polskim prawem.

Weronika Missala - doradca podatkowy, menadżer w PricewaterhouseCoopers