Marketing szeptany w adwokaturze zawsze był

Marketing szeptany od wszech czasów był najbardziej skuteczny i działał na zasadzie: jedna świetnie poprowadzona sprawa rodzi kolejne - uważa adwokat Ilona Nowakowska-Góra. Cierpliwość, kultura...

13.07.2012

Prezes Dziurda: Prokuratoria na granicy wydajności

Na skutek zamrożenia środków na wynagrodzenia radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest mniej niż 90. W konsekwencji ta sama liczba radców musi prowadzić coraz więcej spraw....

13.07.2012

Sprawa ACTA przejawem deficytu demokratycznego w UE?

Sposób procedowania nad kontrowersyjną umową handlową o walce z towarami podrabianymi pokazał, że istnieje deficyt demokratyczny przy stanowieniu przepisów na tym szczeblu - zgodzili się eksperci,...

12.07.2012

Prezes TK: chodziło nam o interes działkowców

Trybunał Konstytucyjny miał na względzie interes osób korzystających z działek; podtrzymał jednak wcześniejsze swoje ustalenia - wskazywał prezes TK Andrzej Rzepliński w uzasadnieniu orzeczenia...

11.07.2012

Uzasadnione jest opodatkowanie akcyzą marihuany

Próby odpowiedzi na pytania, czy ewentualna sprzeczność czynności z prawem, czy też nielegalność pewnego rodzaju wyrobów powinna wpływać na zakres ich potencjalnego opodatkowania podjął się dr Adam...

11.07.2012

RPO: szkoła nie uczy praw człowieka

Polska szkoła nie uczy i nie wychowuje uczniów w zakresie praw człowieka i walki z przejawami dyskryminacji. Co więcej, programy i podręczniki umacniają stereotypy. Do zajmowania się tą problematyką...

11.07.2012

Nie ma ACTA, będzie CETA?

W projekcie umowy CETA, negocjowanej między Kanadą i Unią Europejską, pojawiają się przepisy bardzo podobne do zapisów umowy ACTA, która została odrzucona przez Parlament Europejski wynika z...

10.07.2012