Seremet: w ostatnich latach mniej wniosków o areszty

Odkąd rozdzielono urzędy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, spadła liczba prokuratorskich wniosków o areszt; prowadzący śledztwo często sięgają po inne, mniej dolegliwe środki...

26.06.2012

Sprzedaż udziałów objętych za wkład niepieniężny

W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałów w spółce z o.o. są zróżnicowane zależnie od tego, czy udziały zostały nabyte za gotówkę, pokryte wkładem niepieniężnym w...

25.06.2012

RPO: nie tylko małe listy dla więźnia

Osoba pozbawiona wolności może wysyłać listy o wadze do 20 gram. To przesadne ograniczenie, nie mające też uzasadnienia ekonomicznego - twierdzi rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do Dyrektora...

25.06.2012

Żaden dokument nie zastąpi certyfikatu rezydencji

Polskie podmioty dokonujące świadczeń podlegających opodatkowaniu zasadniczo mają obowiązek, jako płatnicy, obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy. Tak jest w odniesieniu do świadczeniobiorców...

22.06.2012

Sędzia: niech politycy nie poganiają sędziów

W wyniku burd pseudokibiców sądy w trybie przyspieszonym rozpoznają sprawy chuliganów po zamieszkach z 12 czerwca w Warszawie. Zapadają pierwsze wyroki, które natychmiast stają się przedmiotem...

22.06.2012