Ewa Łętowska: nie na nasze prawo i nasze sądy ta ACTA

Protesty przeciwko umowie ACTA nie były w obronie wolności piratów, jak niektórzy chcieli je widzieć, ale one były w obronie wolności kultury i wolności jako takiej. W obronie systemu prawa, w którym...

05.07.2012

Sprawozdawca komisji PE: ACTA są martwe

Sprawozdawca raportu komisji Parlamentu Europejskiego ds. handlu międzynarodowego socjaldemokrata David Martin na środowej konferencji prasowej poświęconej losom umowy ACTA powiedział, że w jego...

05.07.2012

Należy zmienić przepisy dotyczące reverse charge

Należałoby ujednolicić zapisy dotyczące nabywania towarów oraz usług w przypadku, gdy dostawca towaru lub usługodawca nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej (SDG) lub stałego miejsca...

02.07.2012

Aresztują, ale nie powiedzą za co

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem prokurator może odmówić podejrzanemu wglądu do akt w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie lub przedłużenie jego tymczasowego...

02.07.2012

Przedsiębiorca zapłaci za zmiany w VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Przewiduje ona m.in. zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego oraz modyfikację w zakresie określenia podstawy opodatkowania. -...

02.07.2012