Sądy 24-godzinne zamierają

Sądy 24-godzinne nie pracują, bo policja nie kieruje do nich spraw - twierdzi Jarosław Papis, rzecznik łódzkiego sądu okręgowego. - W trybie przyśpieszonym nie zawsze udaje się zebrać mocne dowody...

30.12.2011

Dilerzy: NBP interweniuje na rynku walutowym

W piątek po południu Narodowy Banki Polski interweniował na rynku walutowym - poinformowali dilerzy bankowi. W efekcie złoty umocnił się o ok. 2 gr wobec euro i dolara.

30.12.2011

Magdalena Mierzewska: Trybunały także błądzą

Niedostatkiem ochrony przed dyskryminacją jest połączenie zakazu z przepisem materialnym Konwencji i możliwość uchylenia się Trybunału Praw Człowieka od rozpatrywania zarzutu o nierówne traktowanie....

29.12.2011

Lewiatan: W 2012 roku PKB wzrośnie o 3 proc.

W przyszłym roku na dynamikę wzrostu PKB wpłynie słabszy popyt konsumpcyjny i spowolnienie inwestycji. Poza tym zadziała także czynnik wysokiej bazy z tego roku. Dlatego wzrost gospodarczy wyhamuje...

29.12.2011

Nowa ustawa "śmieciowa" ograniczy konkurencję

1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wywracająca system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce. Wprowadza ona obowiązek wyboru firm...

28.12.2011

Migranci w Polsce nie mają dobrej pomocy prawników

Dostęp do pomocy prawnej migrantów przymusowych jest nadal niewystarczająca twierdzi Maja Tobiasz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W ubiegłym roku skorzystało z niej 6 tys.500 osób, w tym...

27.12.2011

Analitycy: małe firmy nie boją się kryzysu

Dwie trzecie małych firm spodziewa się wzrostu obrotw w przyszłym roku. Tylko 5% uważa, że będą one mniejsze niż w 2011 roku takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Tax Care i Idea Bank....

27.12.2011

Kiedy wolne ceny energii?

Trwają postępowania administracyjne w sprawie zmian cen na energię elektryczną dla odbiorców prywatnych. Ewentualna zmiana tych taryf będzie miała wymiar jednocyfrowy i pozostanie zbieżna z...

27.12.2011

Ostrzeżenie przed szkodliwością solariów

Główny Inspektor Sanitarny Przemysław Biliński zapowiada przegląd dokumentów prawnych dotyczących korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 roku życia. Wynik tej kwerendy może doprowadzić do...

26.12.2011

Gowin: przeregulowane prawo wydłuża procesy

Według danych Komisji Europejskiej mamy najwyższe w przeliczeniu na mieszkańca nakłady finansowe na sądownictwo i jednocześnie ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o długość orzekania. Oczywiście nie...

23.12.2011