Nowelizacja kpk zwalnia sąd od odpowiedzialności

Wyrok, według nowej procedury karnej opierać będzie się nie na prawdzie materialnej, a na prawdzie sądowej, którą dotychczas znamy z telewizji - uważa Jakub Muskała, prokurator Prokuratury Rejonowej...

19.07.2012

Wiceminister finansów bagatelizuje wyrok ETS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wbrew twierdzeniom opozycji i lobbystów z branży hazardowej, nie stwierdził niezgodności ustawy o grach hazardowych z prawem Unii Europejskiej - twierdzi...

19.07.2012

Poseł PO: ustawę hazardową trzeba będzie poprawić

Ustawę trzeba będzie poprawić, ale nie w kierunku, na jaki może liczyć branża hazardowa - tak do czwartkowego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odniósł się wiceszef sejmowej komisji...

19.07.2012

Uchwała w sprawie premii korzystna dla podatników

Wydaje się, że można ogłosić koniec trwającej prawie 8 lat wojny podatników z organami podatkowymi, a dotyczącej skutków w VAT udzielenia kontrahentowi premii pieniężnej (bonusu) - zauważa Małgorzata...

19.07.2012

Prok. Lorenc: nowy kodeks wymusi aktywność

Bronię kontradyktoryjności, ponieważ wierzę, że proponowane zmiany będą pierwszym etapem prowadzącym do uwolnienia w przyszłości prokuratora od pracy, która powinna być domeną Policji, czy urzędnika...

18.07.2012

Sędzia Kozielewicz: SN opowiada się za bilokacją

Niektórzy opowiadają się za istnieniem w świecie przyrody bilokacji, tj. zjawiska polegającego na przebywaniu osoby w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Ujmując rzecz przekornie, to w kierunku...

17.07.2012

Prokurator Seremet z umiarem o dostępie do akt

Prokurator Generalny Andrzej Seremet sceptycznie odniósł się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego w kwestii dostępu do akt postępowania przygotowawczego. Chodzi o treść dowodów...

17.07.2012

Kontrowersyjne wszczynanie postępowań karnoskarbowych

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy wszczynanie przez urzędy postępowania karnego skarbowego, tylko po to, aby zapobiec przedawnieniu zobowiązania, jest zgodne z Konstytucją. PKPP Lewiatan...

17.07.2012

Prawnik z Kanady: CETA to też zła droga

Z umowy CETA powinno się usunąć cały rozdział dotyczący praw własności intelektualnej - twierdzi dr Michael Geist z Uniwersytetu w Ottawie. Geist opublikował fragmenty CETA identyczne z zapisami...

17.07.2012