GIODO bada w jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z internetu.

 

"Powszechne korzystanie przez dzieci i młodzież z tysięcy aplikacji oraz usług internetowych sprzyja, często nawet nieświadomemu, udostępnianiu przez nie swoich danych osobowych. Jednocześnie takie zachowania w świecie wirtualnym mogą mieć poważne konsekwencje w świecie realnym, powodując wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego i prywatności nie tylko ich samych, ale także ich najbliższych czy znajomych" - powiedział PAP Wiewiórowski.

Ze wstępnej analizy wyników badań GIODO wynika, że dzieci i młodzież – niezależnie od tego, z jakich internetowych usług czy aplikacji korzystają – chętnie udostępniają swoje dane: imiona, nazwiska, adresy mailowe, wiek lub datę urodzenia, a także informacje dotyczące zainteresowań, oraz np. swoje zdjęcia.

Uczniowie są najbardziej skłonni udostępniać swoje dane osobowe w przypadku korzystania z portali społecznościowych, wysyłania e-maili czy komunikatorów internetowych, natomiast najrzadziej upubliczniają swoje dane w przypadku chat-roomów, różnych forów czy blogów internetowych.

Pełne podsumowanie wyników badań zostanie zaprezentowane w raporcie końcowym, który ma być udostępniony na stronie internetowej GIODO we wrześniu. Oprócz ocen i analiz zawierać będzie również wskazówki i rekomendacje jak chronić swoje dane osobowe i prywatność w internecie.

Badanie w formie ankiet było adresowane do uczniów klas piątych szkół podstawowych oraz gimnazjalistów klas trzecich. Informacje o projekcie oraz papierową wersję ankiety rozesłano do 120 szkół podstawowych i 120 gimnazjów wyselekcjonowanych losowo spośród wszystkich szkół w Polsce. W rezultacie elektroniczną wersję ankiety w całości lub częściowo wypełniło 940 dzieci, reprezentujących obie grupy wiekowe. (PAP)

luo/ amac/ jra/