Zapis o elektronicznej formie przechowywania dokumentacji pracowniczej został usunięty z projektu ustawy na etapie prac sejmowych kilka miesięcy temu. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  nie miał wątpliwości, że taką dokumentację można przechowywać w formie elektronicznej.  Ale sprawa nie jest zakończona. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejny pakiet deregulacyjny – informuje dr Wojciech Wiewiórowski, GIODO. – W tym pakiecie deregulacyjnym odchodzi się od formy pisemnej gromadzenia danych pracowniczych.
Ponadto ustawa deregulacyjna przewiduje nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych.
Jest konieczność zmiany przepisów dotyczących rejestracji zbiorów osobowych.
- W momencie powołania administratora bezpieczeństwa informacji nie jesteśmy zmuszani do przesyłania danych do Centralnego Rejestru, prowadzonego przez GIODO, a jedyną informacją do przekazania jest powołanie administratora bezpieczeństwa informacji i sposób z nim kontaktu – mówi dr.  Wiewiórowski.
Drugą zmianą będzie wykonywanie zadań kontrolnych w przypadku ochrony danych osobowych przez administratorów bezpieczeństwa informacji, a nie przez zewnętrzne inspekcje, które trafiają  z Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Poprawki te powinny być jak najszybciej przesłane do Ministerstwa Gospodarki przez prawników z biura dr Wiewiórowskiego. Następnie rozpocznie się dyskusja w ramach prac nad drugim pakietem ustawy deregulacyjnej. 
Jest szansa, że zmiany jeszcze w tym roku wejdą w życie – zapewnia GIODO.

Źródło: Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw z GIODO, 25 maja 2012, Warszawa.