W liście do Bronisława Komorowskiego szefowa Lewiatana podkreśla, m.in., że podniesienie wieku uprawniającego do emerytury i ograniczenie emerytalnych przywilejów są niezbędne, aby powstrzymać obniżanie się emerytur, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków, wyrównać szanse kobiet na rynku pracy i ograniczyć emigrację młodzieży.
- Żyjemy coraz dłużej, więc dłużej musimy pracować. Ustawowy wiek emerytalny nie zmienił się od 80 lat, mimo że przeciętne trwanie życia wydłużyło się w tym czasie o 20 lat i wydłuża się nadal. W efekcie coraz dłużej pobieramy emerytury. Stąd pogłębiający się deficyt funduszu emerytalnego. Dłuższa praca i późniejsze odchodzenie na emeryturę to warunek szybszego wzrostu gospodarczego - pisze Henryka Bochniarz do prezydenta RP.