- Młodzi ludzie mając do wyboru obowiązek udokumentowania trzyletniej pracy w jednym z zawodów wymienionych w ustawie z trzyletnim szkoleniem połączonym z obowiązkami samorządowymi, takimi jak m.in. opłata za szkolenie (obecnie ponad 4 tys. zł rocznie) i składki członkowskie (obecnie w Warszawie 70 zł miesięcznie), często będą wybierać tę iluzorycznie łatwiejszą pierwszą opcję – prognozuje w artykule opublikowanym w środowym dodatku „Prawnik” do Dziennika Gazety Prawnej przyszły adwokat.
Artykuł aplikanta Michała Ferta stanowi komentarz do zamiaru wycofania się resortu sprawiedliwości z wcześniejszej propozycji skrócenia aplikacji prawniczych z trzech do dwóch lat.

Więcej: DGP „Zmiana stanowiska nie zastąpi dyskusji” apl.adw. Michała Fertaka