Żaden dokument nie zastąpi certyfikatu rezydencji

Polskie podmioty dokonujące świadczeń podlegających opodatkowaniu zasadniczo mają obowiązek, jako płatnicy, obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy. Tak jest w odniesieniu do świadczeniobiorców...

22.06.2012

Sędzia: niech politycy nie poganiają sędziów

W wyniku burd pseudokibiców sądy w trybie przyspieszonym rozpoznają sprawy chuliganów po zamieszkach z 12 czerwca w Warszawie. Zapadają pierwsze wyroki, które natychmiast stają się przedmiotem...

22.06.2012

Eksperci: to jeszcze nie koniec wojny o ACTA

W unijnej Komisji Handlu Międzynarodowego zwyciężyła dziś opcja odrzucenia ACTA i głosowania plenarnego w tej sprawie już w lipcu. Oznacza to, że w starciu ze zwolennikami traktatu na razie wygrywają...

21.06.2012

MAC: trzeba uregulować zbiórki publiczne

Sytuacja jest niepewna: mamy przepis w rozporządzeniu dotyczący zbiórek przez wpłaty na konto, który został zakwestionowany przez Sąd Rejonowy w Krakowie w wyroku z lutego 2012. Część osób i...

19.06.2012

Prof. Andrzej Zoll: nie zawieszać kar

Należy szybko ograniczyć możliwość zawieszania kar na masową skalę. Postawiłbym na urealnioną karę ograniczenia wolności - mówi prof. Andrzej Zoll

19.06.2012

Jolanta Machura-Szczęsna: sędzia prawie jak urzędnik

Jolanta Machura-Szczęsna, sędzia z 24-letnim stażem uważa, że zawód referendarza, zamiast być funkcją czysto urzędniczą, stał się szczeblem na drodze prowadzącej do statusu sędziego, osiąganego dziś...

19.06.2012

BCC: nowelizacja o hospicjach uchwalona bez konsultacji

Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności leczniczej nie uwzględnia wyników konsultacji społecznych, ponieważ sejmowe głosowanie odbyło się przed upływem terminu...

19.06.2012