Prawo do odmowy złożenia kasacji

Adwokat Bogdana Słupska-Uczkiewicz uważa, że pełnomocnik z urzędu ma prawo odmówić złożenia kasacji. Jest to delikatny problem natury etycznej, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka zezwala na takie...

27.09.2012

Zwrot towaru sprzedanego w internecie

Dokumentowanie zwrotu towarów stwarza liczne problemy praktyczne i techniczne. Za pomocą kasy fiskalnej dokumentuje się sprzedaż towarów, nie zaś jego zwrot. Brak stosownych uregulowań podatkowych...

27.09.2012

KRS uważa, że jest zagrożenie niezależności sądów

Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega konieczność jak najpilniejszego podjęcia działań także legislacyjnych których skutkiem powinna być zmiana zasad sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami i...

26.09.2012

MS: art. 212 kk chcemy przeciąć na pół

Minister sprawiedliwości nie zgadza się z opinią, że wystarczającym instrumentem obrony w wypadku pomówień jest powództwo cywilne o ochronę dóbr osobistych - mówi Michał Królikowski, wiceminister...

26.09.2012

Ulga podatkowa zachęci do oszczędzania na emeryturę

Nawet połowa Polaków mogłaby oszczędzać na emeryturę, gdyby miała odpowiednie zachęty. Zdaniem Adama Sankowskiego, Pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM, dotychczasowe...

26.09.2012

Nowe prawo pocztowe musi powstać do końca roku

Rząd przyjął projekt ustawy Prawo pocztowe. To ostatni etap na drodze do liberalizacji rynku pocztowego. Zgodnie z planem, Poczta Polska utraci monopol z końcem tego roku. Zdaniem prezes Urzędu...

25.09.2012

Biznes upomina się o ustawę o samorządzie gospodarczym

Powołanie samorządu gospodarczego leży w interesie państwa uważają II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który rozpoczął się w poniedziałek 24 września w Katowicach. Zwrócili...

25.09.2012

Władza musi działać w granicach prawa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jest zainteresowane pełnym wyjaśnieniem wszystkich spraw związanych z tzw. aferą Amber Gold, w tym zachowania prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

24.09.2012

Maciej Bobrowicz: listy radców od spraw karnych

Samorząd radców prawnych chce zaproponować Ministerstwu Sprawiedliwości rozwiązanie podobne do obowiązującego już w sprawach cywilnych. Poszczególni dziekani okręgowych izb radcowskich prowadziliby...

24.09.2012

Czy rolnik indywidualny to przedsiębiorca?

Status prawny rolnika indywidualnego budzi w Polsce kontrowersje, co wynika z chaosu panującego w tej materii w ustawodawstwie. Jest on przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, natomiast w zasadzie...

24.09.2012