Zadania na maturze z matematyki na poziomie podstawówki

Matematycy uważają, że poziom matury z matematyki jest żenująco niski, a większość studentów uczelni technicznych musi uczęszczać na kursy dokształcające - informuje Gazeta Wyborcza. Zamieszcza także...

29.02.2012

Niejasne przepisy o zabezpieczeniu obligacji

Polski rynek obligacji rozwija się dynamicznie. Jednak zawirowania w gospodarce będą coraz częściej uderzać w emitentów obligacji, przysparzając problemów obligatariuszom. Tymczasem przepisy prawa...

27.02.2012

Prezes UKE: prawo telekomunikacyjne wymaga przeglądu

Nowa szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj uważa, że prawo telekomunikacyjne wymaga przeglądu, a czas przechowywania danych - skróceniu. Zwróciła też uwagę, że zmiana prawa, nad...

24.02.2012

Odwrócony kredyt hipoteczny nieopłacalny dla banków

Prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, jak zapewnia wicepremier Pawlak, mają się ku końcowi. Ustawa planowana jest już na wiosnę tego roku. W środowiskach finansowych pojawia się jednak...

24.02.2012

Sędzia Waszkiewicz: oszczędności przyniosą szkody

W dobie kryzysu ministerstwo sprawiedliwości pozwala sobie na wielką reorganizację, likwidując część sadów rejonowych i schroniska dla nieletnich. Ta reorganizacja nie przyniesie oszczędności, ale...

24.02.2012

Klauzule niedozwolone wymagają zmian?

Wpisanie klauzuli niedozwolonej do rejestru nie może oznaczać zakazu posługiwania się nią przez wszystkich innych przedsiębiorców w relacjach z konsumentami. Tak uważają przedsiębiorcy zrzeszeni w...

24.02.2012

Jakie informacje przekaże fiskusowi Szwajcaria?

Od 1 stycznia 2012 roku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią umożliwia stronom wymianę informacji mogących mieć znaczenie w sprawach podatkowych. Zdaniem Dariusza...

23.02.2012

Podatnicy zapłacą za politycznie motywowane prawo

Tworzone na kolanie niespójne przepisy naruszające prawa obywateli mogą w rezultacie doprowadzić do tego, że państwo będzie zmuszone do wypłaty odszkodowań. Za błędy polityków zapłacą podatnicy. Tak...

23.02.2012