"Prosimy uważać na wszelką korespondencję elektroniczną zwracającą uwagę na błędy w rozliczeniach składkowych" - apeluje rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz w przesłanym PAP komunikacie.

Czytaj: ZUS ostrzega przedsiębiorców przed fałszywymi mailami

 

Dodał, że ostrzeżenie to wynik wzmożonej aktywności osób podszywających się pod pracowników ZUS. "W ostatnich dniach szereg przedsiębiorców zgłosiło do ZUS informację o dziwnych mailach, które zawierały sugestię błędnych rozliczeń z tytułu należności składkowych i konieczność ich natychmiastowego sprostowania. Maile były rzekomo podpisane przez jednego z dyrektorów ZUS. Tymczasem maile z ZUS trafiają jedynie do tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki kontakt ze swoim indywidualnym opiekunem z Zakładu i zawsze widnieje w nich podpis tegoż opiekuna" - podkreślił.

"W związku z tym ZUS ponownie przypomina, że pracownicy Zakładu nie kontaktują się z klientami w ich indywidualnych sprawach za pośrednictwem e-maili" - dodał.

Wskazał, że ZUS drogą mailową nie przekazuje informacji o możliwych błędach w rozliczeniach. "Prosimy więc o szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego typu korespondencji. W celu uniknięcia problemów na pewno nie należy na tę korespondencję odpowiadać" - stwierdził.

"Jednocześnie we wszelkich wątpliwych dla naszych klientów sprawach prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00" - dodał. (PAP)