Zmiany w przepisach o rencie socjalnej do podpisu prezydenta

Ubezpieczenia społeczne

Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o rencie socjalnej, która zakłada, że aby uzyskać rentę socjalną, nie będzie trzeba przebywać na terytorium Polski, a jedynie posiadać w Polsce miejsce...

08.08.2014

Prokuratura Generalna: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

Ubezpieczenia społeczne

Rządowa reforma OFE co do zasady jest zgodna z konstytucją, ale niezgodny z nią jest zakaz reklamy OFE w okresie przejściowym - uznała Prokuratura Generalna w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego. MF...

07.08.2014

PG do TK: zmiany w OFE częściowo niekonstytucyjne

Ubezpieczenia społeczne

Dwa zapisy zmian w OFE są niezgodne z konstytucją - napisał zastępca prokuratora generalnego w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego badającego skargę prezydenta w sprawie OFE.

07.08.2014

Bogatsi częściej wybierają OFE

Ubezpieczenia społeczne

Deklaracje o pozostaniu w OFE składają głównie ludzie zamożni, którzy płacą składkę średnio o połowę wyższą od przeciętnej ustaliła nieoficjalnie Gazeta Wyborcza.

30.07.2014

Sejm zmienił ustawę o rencie socjalnej

Ubezpieczenia społeczne

Do uzyskania renty socjalnej nie będzie wymagane przebywanie na terytorium RP, a jedynie posiadanie w Polsce miejsca zamieszkania - stanowi nowelizacja ustawy o tym świadczeniu uchwalona w piątek...

25.07.2014