Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które uzyskały w 2018 roku łączne przychody nie wyższe niż 63.000 zł, mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Liczba zgłoszeń rośnie

Do godz. 12.00 we wtorek w ZUS zgłosiło się już ponad 115.500 przedsiębiorców, którzy chcą płacić niższe składki. - Szacujemy, że w kraju uprawnionych do skorzystania z małego ZUS jest ok. 170 tys. firm - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku. To oznacza, że na zmianę zdecydowało się już blisko 70 proc. z nich.

 

Niższe składki ZUS, ale składka zdrowotna bez zmian

Mały  ZUS  pozwala  na  obniżenie  podstawy  wymiaru  składek  tylko  w  przypadku  ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Więcej na temat tego, kto może przejść na mały ZUS, jakie są obowiązki przedsiębiorcy, oraz jak długo można płacić niższe składki, przeczytasz tutaj >

Tylko 7 dni na zgłoszenie

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do objęcia preferencyjnymi składkami i chcą w 2019 roku skorzystać z nowego rozwiązania, muszą to zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 8 stycznia. 7-dniowy termin obowiązuje też w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Tych samozatrudnionych termin 8 stycznia nie obowiązuje - dla każdego z nich termin na zgłoszenie do małego ZUS będzie liczony indywidualnie.

Następna szansa na niższy ZUS za rok

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS spodziewa dużego ruchu w placówkach 8 stycznia, czyli ostatniego dnia na zgłoszenie zmiany. Zapewnia, że ZUS jest na to przygotowany i nie powinno być kolejek. Tym bardziej, że formalności nie są skomplikowane.

Przejście na mały ZUS polega na wyrejestrowaniu się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA) i ponownym zgłoszeniu z nowym kodem. Jako datę wyrejestrowania należy wskazać 1 stycznia 2019 r. Z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., wypełnia się zgłoszenie do małego ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 xx (jeśli przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty) - na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). To wszystko.

Iwona Kowalska-Matis przypomina, że przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą e-Płatnika, Płatnika, biura rachunkowego lub ma swoje konto na PUE ZUS, może złożyć dokumenty online bez przychodzenia do placówki ZUS.

 


Żeby nie żałować...

Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwość, czy spełnia warunki do przejścia, to lepiej na wszelki wypadek złożyć dokumenty. ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy.

Trzeba też pamiętać, że niższe składki wpłyną na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Dlatego decydując się na korzystanie z małego ZUS trzeba to robić świadomie, pamiętając, że jest to wybór przedsiębiorcy, a nie obowiązek i że decyzja ta nie pozostaje bez wpływu na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Czytaj też: Mały ZUS - mało czasu, dużo wątpliwości >

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r. >

Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

Konstytucja Biznesu: Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS >

Ulga na start >

Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy >

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. >

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS >

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

Czas pracy 2019 >

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r. >