Tzw. mały ZUS wprowadziła ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Niższe składki przez 36 miesięcy

Mały ZUS to możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Z uprawnienia skorzystać mogą osoby, których przychód nie przekroczył w poprzednim roku 30-krotności płacy minimalnej (w 2018 roku - 63.000 zł). Więcej na temat warunków skorzystania z preferencyjnych składek, niezbędnych formalności i wyłączeń tutaj >

ZUS podał pierwsze dane

Do piątku do godziny 14.00 dokumenty zgłoszeniowe dotyczące tzw. małego ZUS złożyło 46 tys. przedsiębiorców – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. To ok. 1/4 wszystkich uprawnionych.

7 dni na zgłoszenie zmiany

Ostateczny termin zgłoszenia dla osób, które kontynuują prowadzenie działalności z 2018 roku, wynosi 7 dni od wejścia w życie ustawy i upłynie 8 stycznia.

7-dniowy termin będzie też obejmował przedsiębiorców, którzy aktualnie korzystają z innych ulg i dopiero później, w trakcie roku, będą chcieli rozpocząć korzystanie z małego ZUS-u. Dotyczy to też osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność - wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj też: Kto wybierze mały ZUS, ten dostanie niższą emeryturę >

Pół roku ulgi na start, potem dwa lata składek obniżonych i dopiero mały ZUS

Szefowa ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może najpierw skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli   sześciomiesięcznego zwolnienia bez składek na ubezpieczenia społeczne. może płacić składki preferencyjne od podstawy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. - Dopiero po skorzystaniu z tych wcześniejszych preferencji osoba prowadząca działalność gospodarczą może wejść w tzw. mały ZUS – mówi prof. Uścińska.

Czytaj też: Składki ZUS 2019 >

Czy termin będzie wydłużony?

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz uważa, że przedsiębiorcy dostali za mało czasu na zgłoszenie się do małego ZUS-u. Zaapelował do premiera o wydłużenie tego terminu do 31 stycznia.

Czytaj też: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: termin na zgłoszenie małego ZUS jest za krótki >

Nie ma na razie odpowiedzi rządu w tej sprawie. W piątek szefowa ZUS zaznaczyła, że siedmiodniowy termin na zgłoszenie do ubezpieczenia wynika wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dotyczy wszystkich klientów, a nie tylko tych, którzy chcą skorzystać z nowej ulgi. Podkreślała, że zainteresowanie nowymi przepisami jest duże, a sale obsługi klienta są przygotowane do obsługi większej liczby zainteresowanych.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r. >

Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

Konstytucja Biznesu: Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS >

Ulga na start >

Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy >

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. >

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS >

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

Czas pracy 2019 >

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r. >