Z wyliczeń Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że mały ZUS będzie dostępny dla ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. To właśnie przeciętne miesięczne przychody z poprzedniego roku będą decydować o wysokości składek w roku następnym.

Jaki przychód, takie składki

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS - 843,45 zł. Do tego dochodzi składka zdrowotna i składka na Fundusz Pracy - w sumie 1228,70 zł.

Wysokość składek zmienia się każdego roku w zależności od wysokości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Te na 2019 rok poznamy dopiero za kilka miesięcy, ale wyliczając składki na podstawie stawek z tego roku widać wyraźną różnicę w miesięcznych obciążeniach - gdyby mały ZUS obowiązywał już teraz, przedsiębiorcy do niego uprawnieni płaciliby łącznie ze składką zdrowotną nie mniej niż ok. 520 zł, ale nie więcej niż 1228,70 zł. Składki będą zmieniały się wraz ze zmianą przychodu, ale wyliczone raz na dany rok, będą opłacane w tej samej wysokości przez cały rok kalendarzowy. Takie zmiany wprowadza ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577)*, która zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku.

 

 

Ważne!
Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega nowym przepisom. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od osiąganego przychodu płaci ją w takiej samej wysokości (w 2018 roku było to 319,94 zł, wysokość składki na 2019 rok poznamy w połowie stycznia).

Zysk krótkoterminowy

– Każda osoba, która decyduje się na płacenie niskich składek powinna pamiętać o tym, że w tym czasie mniej pieniędzy znajdzie się na jej koncie emerytalnym, a to w przyszłości może skutkować niższą emeryturą – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

Czytaj więcej o tym, kto skorzysta z małego ZUS oraz jego plusach i minusach >>

 

Decyzja o skorzystaniu ze składek preferencyjnych ma też wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli w podstawie zadeklaruje się kwotę 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących zasiłków. Dlatego decydując się na korzystanie z małego ZUS trzeba to robić świadomie, pamiętając, że jest to wybór przedsiębiorcy, a nie obowiązek i że decyzja ta nie pozostaje bez wpływu na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Więcej na ten temat w SIP LEX:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niższa podstawa wymiaru składki* >

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r.* >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.