Od 2019 roku obowiązują nowe zasady przechowywania akt pracowniczych, które wymagają korzystania z nowej wersji oprogramowania do rozliczania się z ZUS. Chodzi o skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 na 10 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował do zmian zarówno program Płatnik, jak i aplikację ePłatnik. Można je bezpłatnie pobrać ze strony ZUS.

W nowej wersji programu Płatnik ZUS udostępnił zmieniony dokument ZUS ZWUA. Od 1 stycznia 2019 r. przy wyrejestrowywaniu pracowników należy bowiem uzupełnić kod przyczyny wyrejestrowania oraz podstawy prawne.

Do 25 stycznia działają dwie wersje Płatnika

Do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego”.

ZUS informuje, że nową wersję programu Płatnik (10.02.002) należy pobrać tylko w przypadku, gdy w pierwszej połowie stycznia 2019 r. Płatnik będzie wyrejestrowywać pracownika z ubezpieczeń. Przed pobraniem nowej wersji programu należy wykonać kopię bazy danych i upewnić się co do znajomości hasła oraz ścieżki dostępu do bazy danych. Hasła nie są bowiem przechowywane przez ZUS.

 


Grudniowe składki w starej wersji

- Ci przedsiębiorcy, którzy będą rozliczać składki za grudzień 2018 r., mogą zrobić to jeszcze z wykorzystaniem „starej” wersji Płatnika – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka uspokaja tych, którzy już zdążyli pobrać nową wersję programu - te osoby składki za grudzień rozliczą już w zaktualizowanym formularzu ZUS DRA. Należy pamiętać, że przy przekazywaniu danych za ubezpieczonych w rozliczeniu za grudzień 2018 r. nie należy jeszcze używać dokumentu ZUS RPA.

 


Styczniowe składki już w nowej wersji

Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym) trzeba już przygotować w nowej wersji programu. Jeśli pracownik w styczniu tego roku osiągnął bądź osiągnie przychody za poprzednie lata (np. „trzynastkę”) poza raportem ZUS RCA powinno się przekazać do Zakładu także nowy dokument ZUS RPA. Tak będzie przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za ubiegłe lata.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń

Czas pracy 2019

Kontrola zwolnień lekarskich - nowe narzędzia kontroli

Nowe terminy przesłania rocznych informacji oraz rocznego obliczenia podatku oraz nowe zasady składania zeznań podatkowych