Kto kieruje pracowników na okresowe badania lekarskie?

BHP

Przepisy bhp wymagają od pracodawcy, aby dopuszczał do pracy pracowników, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonywania. Realizacja tego obowiązku jest możliwa przez zapewnienie...

22.01.2013