Część obrad, które odbywać się będą w płockiej hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena, poświęcona zostanie zmianom w statucie związku. Na zjazd przyjedzie 325 działaczy „Solidarności” z całej Polski, w tym szefowie zarządów regionów i rad krajowych poszczególnych sekretariatów branżowych, a także przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Planowane są wystąpienie prezydenta oraz premier.

Po pierwsze podsumujemy ostatnie dwa lata obecnej kadencji związku, bo jesteśmy akurat w samym jej środku, przede wszystkim w kontekście realizacji postulatów Solidarności. Stąd obecność na zjeździe prezydenta i premier. Odpowiemy sobie na pytanie, na ile +Umowa programowa+ z prezydentem jest realizowana i na ile PiS realizuje swoje deklaracje wyborcze dotyczące spraw pracowniczych. To będzie pierwsza, główna część obrad” – powiedział rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Marek Lewandowski.

W maju 2015 r., w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie. W zawartej ze związkiem „Umowie programowej” wtedy jeszcze kandydat PiS na prezydenta zobowiązał się realizacji swego programu, przedstawionego w kampanii, opartego na czterech filarach: rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog.

Andrzej Duda zadeklarował wówczas m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, a także zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia. Zobowiązał się też do przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych oraz do wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego.

Czytaj: Związki zawodowe rozwiążą problemy pracownika

Jak zapowiedział rzecznik przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zasadnicza część zjazdu dotyczyć będzie również dialogu społecznego i funkcjonowania powołanej przez prezydenta w 2015 r. Rady Dialogu Społecznego, której od października przewodniczy prezydent Konfederacji „Lewiatan” Henryka Bochniarz. Uczestnicy zjazdu wezmą udział w panelu dyskusyjnym „Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”, przygotowanym przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W Radzie Dialogu Społecznego, której wcześniej przewodniczył szef „Solidarności” Piotr Duda, zasiadają przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i rządu oraz przedstawiciele: prezydenta, prezesa NBP i GUS. Na mocy ustawy gremium to zastąpiło Komisję Trójstronną, która od czerwca 2013 r. nie zbierała się w pełnym składzie po tym, jak związki zawodowe zawiesiły swój udział w niej „zawiedzione brakiem dialogu” ze strony rządu Donalda Tuska.

„Jesteśmy rok po funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przekazał kierowanie pracami tego gremium pani prezydent Henryce Bochniarz, która również będzie gościem zjazdu. Powiemy sobie więc jak ten rok dialogu funkcjonował” – podkreślił Lewandowski.

Dodał, że w drugiej części zjazdu delegaci podejmą decyzje w sprawie zmian w statucie związku, który wymaga uporządkowania.

Będziemy porządkować gros zapisów statutu, który powstał w 1980 r. Przez te lata był on wiele razy zmieniany, nowelizowany, powstało wiele nowych zapisów. To powoduje, że statut wymaga dosyć gruntownego uporządkowania. Będziemy więc zmieniali kilkadziesiąt paragrafów, przy czym nie będzie to rewolucja, a właśnie takie porządne porządkowanie, by statut był wewnętrznie bardziej spójny” – wyjaśnił Lewandowski.

W trakcie czwartkowej inauguracji 28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” najbardziej zasłużonym członkom tego związku prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe. (PAP)