"Zgodnie z ustawą będzie to następowało nie rzadziej niż co cztery lata. Pierwszy przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego (...) nastąpi w 2016 roku" - powiedział. Dodał, że wnioski z przeglądów reformy będą przedstawiane Sejmowi.

Minister mówił też o emeryturach częściowych. "Emerytura częściowa przysługiwałaby pod warunkiem posiadania określonego, wymaganego stażu ubezpieczeniowego" - mówił minister.

Dodał, że do jego określenia byłby brany zarówno okres składkowy obejmujący m.in. okres ubezpieczenia, czyli zatrudnienia na umowę o pracę, czy też pobierania zasiłku macierzyńskiego. "Do tego stażu wliczany byłby również okres nieskładkowy, obejmujący m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego" - mówił.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że prawo do emerytury częściowej miałyby kobiety w wieku co najmniej 62 lat i posiadające minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy oraz mężczyzni w wieku co najmniej 65 lat i mający co najmniej 40 lat stażu.

"Wysokość emerytury częściowej wynosiłaby 50 proc. kwoty emerytury na dzień ustalenia prawa do emerytur częściowej. Wypłata takiej emerytury przysługiwałaby bez konieczności rozwiązania stosunku pracy i byłaby wypłacana bez względu na wysokość osiąganych dochodów z pracy" - podkreślił.

Minister dodał, że na wniosek ubezpieczonego po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu stosunku pracy wyliczana byłaby docelowa wysokość emerytury, która byłaby zmniejszona o wypłacone kwoty emerytury częściowej. "Jednocześnie kapitał służący do obliczania emerytury docelowej z FUS byłby waloryzowany przez cały okres wypłat emerytury częściowej" - dodał.

Kosiniak-Kamysz mówił też, że projekt ustawy zakłada ochronę stosunku pracy niektórych pracowników w wieku przedemerytalnym. "Chodzi o kobiety urodzone od 1953 roku do 1956 roku oraz mężczyzn urodzonych w okresie od 1948 do 1951 roku, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą już objęci ochroną (...). Proponuje się, aby ochrona ta mogła trwać do osiągnięcia nowego, wydłużonego wieku emerytalnego" - mówił. (PAP)

rbk/ je/ jbr/