"To była dobra dyskusja, która prowadzi do odbudowy dialogu – moim zdaniem jest to coraz bardziej realne" – powiedział w poniedziałek minister pracy.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że piątkowe i sobotnie robocze spotkanie pod Łodzią było "bardzo dobre". "Wiele godzin dyskusji o każdym z artykułów, nad którym pracowali najpierw związkowcy, potem pracodawcy, potem oni wspólnie, a następnie wspólny z nami zespół ekspertów" – powiedział PAP minister.

Czytaj: Jest projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w miejsce Komisji trójstronnej

Wyjaśnił, że do uzgodnionego projektu ustawy o RDS, trzeba jeszcze dopisać uzasadnienie. "Daliśmy sobie dwa tygodnie – ja na prezentację tych rozwiązań na poziomie Rady Ministrów, a organizacje w celu potwierdzenia ich przez swoje ciała statutowe, np. Komisję Krajową Solidarności" – wyjaśnił.

Nie chciał deklarować, kiedy dokument trafi formalnie pod obrady rządu. Powiedział, że w ciągu tych dwóch tygodni zaprezentuje go premier Ewie Kopacz, ale w trakcie negocjacji był w stałym kontakcie z szefem jej kancelarii Jackiem Cichockim. "Jeśli ze strony organizacji byłoby potwierdzenie ustaleń, potem tylko szybkie konsultacje międzyresortowe i projekt może trafić na Radę Ministrów" – mówił.

W projekcie zapisano m.in. powoływanie członków przez prezydenta, rotacyjność przewodniczącego, szczegółowy opis opiniowania aktów prawnych, wydzielenia specjalnego biura, żeby miało to charakter niezależny – wyliczał Kosiniak-Kamysz. "Duża otwartość z naszej strony, ale też duża otwartość ze strony partnerów społecznych" – dodał.

Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i w nad wspólnymi opiniami rady. Pozostanie zasada jednomyślności, przy najważniejszych sprawach, ale już w ramach stron dialogu możliwa będzie decyzja większości członków.

Podkreślił, że prace nad innymi rozwiązaniami będą jeszcze trwały - chodzi o sposób negocjacji minimalnego wynagrodzenia, waloryzacji świadczeń emerytalnych, czy weryfikacji progów dochodowych dla pomocy społecznej. "Jedna z organizacji chciała negocjować to teraz, większość, żeby tego nie ruszać, ponieważ chcielibyśmy szybko przyjąć tę ustawę, a gdy otworzymy nowe przestrzenie negocjacyjne, będzie to wymagało jeszcze czasu" – wyjaśnił.

„Im szybciej przyjmiemy ten projekt, tym szybciej przejdziemy do tych rozwiązań dotyczących negocjowania m.in. minimalnego wynagrodzenia” - dodał.

Przypomniał, że zbliżają się ustawowe terminy przekazania Komisji Trójstronnej zakładanych wskaźników makroekonomicznych do projektu budżetu na 2016 r. Zostaną one przekazane stronie społecznej w dotychczasowym trybie. Zaznaczył, że mimo iż strona związkowa nie uczestniczyła w posiedzeniach komisji, to wydawała własne opinie na temat budżetu.

Kosiniak–Kamysz powiedział, że przeprowadzi też konsultacje z organami państwa, których pośrednio będzie dotyczył projekt, m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim. „Prezydent trzymał kciuki za nas, więc mam nadzieję, że dość szybko to uzgodnimy. Będziemy w kontakcie z Kancelarią Prezydenta” – deklarował.

Uzgodniona podczas spotkania i parafowana w sobotę projektowana ustawa ma doprowadzić do zastąpienia obecnej Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego. Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków – w równej liczbie z każdej ze stron - wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz premier. Nominować członków RDS ma prezydent. Udział w radzie będzie osobisty – nie będzie można delegować zastępcy.

Przewodnictwo w radzie ma być rotacyjne – na przemian z każdej ze stron – związkowej, pracodawców i rządowej. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Rada miałaby dysponować własnym budżetem i przeznaczać go m.in. na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie, koordynację prac. Do obsługi jej prac ma powstać biuro. Podczas spotkania uzgodniono też projekt regulaminu prac rady, zasady funkcjonowania i finansowania biura.

Ustawa ma nosić tytuł „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. Rada ma wspierać prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje też m.in. doroczne sprawozdanie z dialogu społecznego dla Sejmu, możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów.

Projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r. Związki zawodowe przygotowały go, gdy w czerwcu zawiesiły prace w KT, uznając, że dialog w komisji jest pozorowany, a rząd nie bierze pod uwagę ich postulatów. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony przez związki i pracodawców rządowi.

Prezydent Komorowski w środę podczas spotkania ze wszystkimi trzema stronami rozmów zapewnił, że sprzyja tym pracom i projektowi ustawy. Deklarował, że będzie oddziaływał na parlament, by jak najpilniej przeprowadził proces legislacyjny, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej - jeszcze przed zakończeniem kadencji parlamentu.

Nad parafowanym w sobotę dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków, pracodawców i resortu pracy z udziałem wiceministra Jacka Męciny. W pracach nad projektem oprócz strony rządowej uczestniczyły organizacje reprezentowane w komisji trójstronnej - NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych ze strony związkowej oraz Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - ze strony pracodawców.

(PAP)