CBOS przypomina, że do końca lipca br. członkowie OFE, którym zostało więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą zdecydować, czy chcą przekazywać część składki emerytalnej do OFE. W przeciwnym wypadku będzie ona w całości trafiała do ZUS.

"Jak dotychczas zainteresowanie pozostaniem w OFE jest niewielkie. Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do funduszu złożyło około 250 tysięcy spośród 14 milionów członków OFE, którzy mogą skorzystać z tego rozwiązania" - podkreślono.

Według CBOS Polacy popierają dobrowolność ubezpieczenia w OFE. W lipcu 2013 r. za umożliwieniem ubezpieczonemu wyboru, czy przekazywać całą składkę do ZUS czy też częściowo do ZUS a częściowo do OFE, opowiedziało się 47 proc. badanych. Przeciw takiemu rozwiązaniu było 21 proc. respondentów. Z najnowszych badań CBOS wynika, że jest to odpowiednio: 49 proc. i 21 proc. "Wśród członków OFE za pozostawieniem ubezpieczonym decyzji w tej sprawie jest 55 proc., przeciw – 26 proc." - dodano.

CBOS zwraca uwagę, że przed wejściem w życie zmian w systemie emerytalnym, mniej więcej połowa badanych członków OFE chciała przekazywać część składki do OFE. Teraz 24 proc. respondentów deklaruje, że zdecydowało się na to, a 58 proc. ankietowanych, ubezpieczonych w OFE nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Zdaniem CBOS niekorzystny klimat wokół OFE przyczynił się do obniżenia wiarygodności funduszy w ostatnich latach. Od stycznia 2011 r. do lipca 2013 r. odsetek osób przekonanych, że OFE dobrze gospodarują powierzonymi im pieniędzmi przyszłych emerytów, zmniejszył się z 30 proc. do 19 proc., a odsetek źle oceniających ich pracę zwiększył się z 33 proc. do 47 proc.

Obecnie 30 proc. badanych wyraża negatywne opinie o funkcjonowaniu OFE, a 26 proc. pozytywne. Przybyło osób, które nie potrafią ocenić ich pracy. "Po wejściu w życie zmian w systemie emerytalnym dyskusje na temat działalności OFE i ich roli przycichły, one same zaś nie mogą reklamować swoich usług" - podkreślono.

Ubezpieczeni w OFE oceniają działalność funduszy zdecydowanie lepiej niż pozostali badani. Wyraźnie poprawiły się opinie o funkcjonowaniu OFE wśród jego członków. W opinii 41 proc. badanych OFE dobrze gospodarują pieniędzmi przyszłych emerytów. Przeciwnego zdania jest 24 proc. respondentów.

Biorąc pod uwagę wysokość przyszłej emerytury, 24 proc. badanych ocenia, że bardziej opłaca się odprowadzać składki do ZUS. 13 proc. respondentów w tej kwestii stawia na OFE. Różnicy nie widzi 32 proc. ankietowanych.

CBOS przeprowadził badanie "Czy warto pozostać w OFE?" w dniach 5–11 czerwca br. na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)