Metody badania wypadku

BHP

Celem niniejszego komentarza Serwisu BHP jest przedstawienie metodyki badań wypadków przy pracy w sposób przystępny i praktyczny z uwzględnieniem procedury postępowania oraz profilaktyki...

16.11.2009

W ogłoszeniach o pracę pełno jest dyskryminacji

HR

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji wynika z raportu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

13.11.2009

Gdy szef każe, trzeba włożyć maseczkę

BHP

Zgodnie z art. 207 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez...

11.11.2009

Kompetencje i umiejętności kadr w nowoczesnej gospodarce

Ubezpieczenia społeczne HR

W artykule zaprezentowane zostały wyniki trwającego obecnie projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt.: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Celem tego projektu jest wskazanie...

11.11.2009

CO TO ZA PRAWO?

BHP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej

11.11.2009

Jak wygląda obecnie polityka personalna w firmach?

HR

W ciągu ostatnich miesięcy zmienił się rynek pracy, a co za tym idzie polityka personalna firm. Czy obecnie pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry pracownikw? Jak wygląda popyt i...

10.11.2009

Przewóz towarów niebezpiecznych

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Andrzej Janczak omówił wymagania, jakie muszą spełnić jednostki transportowe w celu przewożenia towarów niebezpiecznych.

09.11.2009

Pozapłacowe formy wynagrodzeń

HR

Omwiono zagadnienia związane z pozapłacowymi formami wynagrodzeń stosowanymi w firmie w aspekcie tendencji do upraszczania struktury wynagrodzeń i liczby ich składnikw. Przedstawiono zasady...

04.11.2009

CO TO ZA PRAWO?

BHP

Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracownikw wyposażenia roboczego

04.11.2009