Rząd wkrótce zajmie się ustawą antykryzysową

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy antykryzysowej podczas najbliższych obrad. Projekt przewiduje m.in. dofinansowanie miejsc pracy w...

15.05.2013

CBOS: niewielu Polaków należy do związków zawodowych

Tylko 5 proc. Polaków ankietowanych przez CBOS deklaruje przynależość do związków zawodowych; 57 proc. badanych uznało, że działania związków dotyczące obrony interesów pracowniczych są nieskuteczne...

15.05.2013

Strasburg: 98 proc. podatku od odprawy to za dużo

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 maja br. uznał, iż nałożenie 98 proc. podatku na część odprawy przysługującą urzędnikowi publicznemu w razie rozwiązania umowy o pracę stanowiło...

15.05.2013

Deregulacja zawodów w Senacie

W trakcie 33. posiedzenia senatorowie debatować będą nad ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ustawa zmierza do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych, których...

15.05.2013

Wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami

BHP

Bardzo istotną sprawą dotyczącą nie tylko tych dużych, ale również i małych przedsiębiorstw jest właściwie prowadzona gospodarka odpadami. Nieprzestrzeganie uregulowań prawnych może wiązać się z...

15.05.2013

Prace pod napięciem w Nawigatorze Procedury Prawa Pracy

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności...

15.05.2013

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika

Nowo zatrudniony pracownik musi podpisać angaż najpóźniej w dniu, w którym stawił się do pracy. Po przyjęciu pracownika, w ciągu 7 dni, pracodawca ma obowiązek przedstawienia na piśmie zasady...

15.05.2013

Nie-Konferencja #truWarsaw

#truWarsaw to pierwsza Nie-Konferencja HR organizowana na całym świecie. W tym roku również w Warszawie.

15.05.2013

Francja: Senat przyjął ustawę reformującą rynek pracy

HR

Francuski Senat przyjął we wtorek, w ślad za izbą niższą parlamentu, ustawę reformującą rynek pracy, która ma poprawić konkurencyjność francuskich firm oraz zachęcić małe spółki do zatrudniania, a...

14.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski