Badanie przeprowadzone przez firmy Time for Team Development Consultants oraz Extended DISC Polska w ramach programu Talent Club wykazało, że aż 45% badanych ocenia wdrażanie zmian w swojej firmie jako mało efektywne, a 10% jako fatalne.

Jak wynika z badania wśród blisko 1000 pracowników aż 35% ankietowanych odpowiedziało, że ich przełożony robi to intuicyjnie „na czuja”. Tyle samo głosów (po 29%) oddano na odpowiedzi: „mój przełożony wprowadzając zmiany stosuje profesjonalne podejście oparte na sprawdzonych modelach” oraz „mój przełożony nie dba o wdrażanie zmian, czy zaangażowanie ludzi, po prostu je ogłasza”. Pozostałe 7% respondentów stwierdziło, że ich przełożony nie wdraża żadnych zmian. Przeprowadzone badanie wykazało, że czynnikiem, który miał największy wpływ na sukces było zrozumienie potrzeby zmiany (27%), następnie zaangażowanie ludzi (18%) i poczucie pilności zmiany (11%). Aby właściwie zrozumieć jak ważne są te trzy czynniki i właściwie informować pracowników o zachodzących zmianach, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie tzw. liderów zmiany. Na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyłeś w jakichś szkoleniach / programach przygotowujących do wdrażania zmian / zarządzania zmianą?” aż 57% udzieliło odpowiedzi przeczącej. Tym samym 91% badanych potwierdziło, że w ciągu najbliższych 2 lat chciałoby uczestniczyć w takim programie. 40% ankietowanych w przeprowadzonym badaniu odpowiedziało, że w firmie, dla której pracują, liderzy są przygotowywani do wdrażania zmian poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Niepokojące jest jednak, że aż 41% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie wcale nie przygotowuje się liderów do wdrażania zmian.

Źródło: inf. pras. Extended DISC Polska, 1 września 2011 r.