Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych opublikował opinię prawną na temat regulacji ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Na wniosek Prezydium OZZPiP radca prawny Zarządu Krajowego Związku przedstawił opinię prawną dotyczącą obowiązywania art. 2 ustawy z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Jak czytamy w komunikacie, podstawą opinii jest „zagadnienie obowiązywania art. 2 ustawy z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej”. Analizowane były następujące akty prawne: ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 230, poz. 1507).
Powstałe wątpliwości dotyczą dalszego obowiązywania regulacji art. 2 ustawy o zmianie ustawy o ZOZ, w związku z uchyleniem od 1 lipca br. ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o ZOZ. Opinia prawna głosi, że art. 2 wspomnianej ustawy nadal obowiązuje, pomimo utraty przez ustawę o ZOZ mocy obowiązującej.
Więcej na ten temat na stronie internetowej OZZPiP.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.ozzpip.com.pl, 24 sierpnia 2011 r.

Data publikacji: 25 sierpnia 2011 r.