Prawo.pl
Zdarza się, że na przełomie roku pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim. Powstaje wwczas...
Michał Culepa
30.12.2009
HR
Odśnieżanie dachw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych zimą prac budowlanych,...
Aneta Mościcka
29.12.2009
HR
Polskie Normy są powszechnie dostępnymi normami krajowymi, przyjętymi w drodze konsensu i...
28.12.2009
BHP
Artykuł dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorcw i ich pracownikw, jakie są...
23.12.2009
HR
23.12.2009
Ubezpieczenia społeczne
Czy pracodawca jest obowiązany przyznać dodatki do okularów przy pracy z komputerem dla personelu...
Jarosław Masłowski
23.12.2009
BHP
Komentarz Serwisu BHP charakteryzuje bezpieczny i higieniczny proces pracy przy obsłudze spalinowej...
Jerzy Wroński
21.12.2009
BHP
Czy protokół powypadkowy sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego...
Roman Majer
21.12.2009
BHP
W jakim wymiarze należy udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodziła dziecko w dnu 10...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009

Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR
Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009
Ubezpieczenia społeczne HR