Podczas urlopu jedynego specjalisty ds. bhp, w fabryce doszło do wypadku przy pracy.Kto może...
Łukasz Wawszczak
18.09.2012
BHP
Ubezpieczony nie nabędzie prawa do wcześniejszej emerytury, jeśli ostatnią jego aktywnością...
Agnieszka Rosa
18.09.2012
Podniesienie wieku emerytalnego i idący za tym wzrost liczby pracowników w dojrzałym wieku...
18.09.2012
Rzeczpospolita informuje, że 18 września 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...
18.09.2012
Urzędy pracy mają problem z wydawaniem środków otrzymanych w sierpniu od Ministerstwa Pracy na...
18.09.2012
Z badania przeprowadzonego przez CareerBuilder na grupie 3,892 pracowników i 2,298 zatrudniających...
18.09.2012
Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony...
Jarosław Zasada
18.09.2012
BHP
Burmistrz Chicago Rahm Emanuel zwrócił się w poniedziałek do sądu o interwencję w sprawie...
Trzos Joanna
17.09.2012
Strajki górników w kopalniach platyny w RPA wywołały wojnę związków zawodowych, ta zaś zagraża...
Jagielski Wojciech
17.09.2012
Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała w poniedziałek pomysł wprowadzenia Emerytalnych Kont...
Musiał Marcin
17.09.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przedstawiciele polskich hut, organizacji branżowych, związkowcy oraz parlamentarzyści różnych...
Błoński Marek
17.09.2012
W dwóch portugalskich rafineriach ropy naftowej w Sines i Matosinhos rozpoczął się w poniedziałek...
Zatyka Marcin
17.09.2012
W dwóch portugalskich rafineriach ropy naftowej w Sines i Matosinhos rozpoczął się w poniedziałek...
17.09.2012
Prawie 10 mln dolarów kosztowało amerykańskiego podatnika stworzenie każdego z 910 miejsc pracy w...
Osiński Łukasz
17.09.2012
Greccy sędziowie i lekarze rozpoczęli w poniedziałek serię - jak zapowiedzieli - długich akcji...
Cygonek Karolina
17.09.2012
Do Sejmu wpłynął projekt, który zakłada szersze ograniczenia w wynagradzaniu osób zarządzających...
Adam Kuźnicki Anna Horodecka
17.09.2012
Dotychczas wypłacane ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników...
17.09.2012
Setki pociągów odwołano w poniedziałek w Hiszpanii z powodu strajku pracowników kolei,...
Dmitrewski Stanisław
17.09.2012
Rozpoczęty tydzień temu strajk nauczycieli chicagowskich szkół publicznych (CPS), wbrew...
Trzos Joanna
17.09.2012
Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Zatrudniony odłoży przepracowany czas na własnym firmowym...
Podsiedzik Tomasz
17.09.2012
To, że sędzia przełożony ma asystenta do pomocy w swojej pracy, a sędzia - podwładny nie, nie...
Agnieszka Rosa
17.09.2012
Ponad dwie dekady rozwoju przedsiębiorstw w wolnej Polsce pokazują, że definitywnie skończył się...
Piotr Gryko
17.09.2012
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi chce pomóc zwalnianym pracownikom sklepów spółki Bomi na Warmii i...
Libudzka Agnieszka
16.09.2012
Jednym z ryzyk objętych ubezpieczeniami rentowymijest ryzyko niezdolności do pracy. Świadczeniem,...
Piotr Kostrzewa
15.09.2012
BHP
65 000 związkowców z całej Hiszpanii (według oceny policji) zgromadziło się w sobotę na madryckim...
Ikonowicz Mirosław
15.09.2012
Możliwości pozyskiwania środków finansowych jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki będą...
Pipała Agnieszka
15.09.2012
HR
Policja z RPA przeprowadziła rewizje w hotelach pracowniczych wokół kopalni platyny w Marikanie, w...
Potocka Julia
15.09.2012
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 11 września br. rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji...
15.09.2012
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski