Około 56 proc. obcokrajowców posiadających zezwolenia na pracę to Ukraińcy. Ponad 9 proc. stanowią Chińczycy, zaś 5,5 proc. to obywatele Wietnamu - wynika z danych resortu pracy.

Bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia, można dać pracę obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy jedynie na 6 miesięcy. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 8 lipca 2011 r.

Z informacji zebranych przez PAP w kilku mazowieckich urzędach pracy wynika, że dzięki instytucji oświadczeń znacznie wzrosła w ostatnim roku liczba obywateli spoza Unii Europejskiej legalnie pracujących w Polsce. W tym roku w gminie Płońsk przyjęto prawie 6 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Przez cały 2011 r. takich oświadczeń złożono tam 30 tysięcy, czyli o połowę więcej niż wyniosła liczba oficjalnych pozwoleń na pracę wydanych przez wojewodę mazowieckiego.

"Liczba oświadczeń z roku na rok jest coraz większa. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 30 tys. oświadczeń, w tym roku do 22 lutego mamy ich już prawie 6 tysięcy" - poinformował PAP Piotr Skierkowski, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Urząd ten znajduje się w ścisłej czołówce pod względem liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Pracodawcami, którzy w zdecydowanej większości rejestrują oświadczenia, są rolnicy, którzy na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudniają cudzoziemców do zbioru owoców i warzyw.

Skierkowski dodaje, że dzięki ścisłej współpracy ze strażą graniczną urzędnicy wiedzą, że deklaracja polskiego pracodawcy służy jednak często do uzyskania wizy, ale do zatrudnienia w Polsce nie dochodzi. "Niestety urzędy pracy nie posiadają możliwości prawnych do weryfikowania rzeczywistych potrzeb pracodawców" - wyjaśnił.

W 2010 roku do urzędu wojewody wpłynęło ponad 20 tysięcy wniosków o wydanie pozwolenia na pracę – niemal 40 proc. więcej niż w rok wcześniej. Zgodę otrzymało 19 tys. osób. "W 2011 r. wydaliśmy w województwie mazowieckim 22 854 zezwolenia na pracę (wzrost o 25 proc). Od 1 stycznia do 23 lutego - 3828 zezwoleń, o 8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 roku" - poinformował PAP Tomasz Pietrasieński, koordynator Oddziału Prasowego Wojewody Mazowieckiego.

W polskich urzędach pracy pojawia się jednocześnie coraz więcej zagranicznych ofert pracy. Na przykład urząd ciechanowski ma na swojej stronie ofertę pracy dla 452 osób, w tym 150 sprzedawców i kilkudziesięciu kelnerek. Ofertę złożył podparyski Disneyland. Zakwalifikowane osoby, znające dobrze język francuski i angielski, mogą liczyć na refundację kosztów podróży do Francji. Podobnej liczby osób poszukuje włoska firma do pracy we włoskich kurortach i w miejscowościach kempingowych do pracy w charakterze animatorów czasu wolnego i pracowników barów i restauracji. (PAP)

adma/ je/ gma/