Zarządy spółek Grupy PZU wypowiedziały Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy dla PZU SA oraz PZU Życie SA, co oznacza rozpoczęcie negocjacji ze stroną związkową nad nowymi regulaminami wynagradzania - poinformowało PZU w wtorkowym komunikacie.

"Zaproponowane przez pracodawców zmiany dostosowują system wynagrodzeń w Grupie PZU do standardów rynkowych i mają na celu skuteczniejsze motywowanie pracowników. Dzięki tym działaniom wzrośnie efektywność pracy i konkurencyjność spółek. Działania te będą również miały pozytywny wpływ na identyfikację pracowników z firmą" - napisano w komunikacie.
PZU podało, że zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty został w 2003 roku w PZU SA oraz w 2006 roku w PZU Życie SA i jest rozwiązaniem anachronicznym, które nie sprawdza się w obecnych realiach.
"(...) Chcemy dostosować wynagrodzenia do standardów rynkowych i zwiększyć wpływ pracowników na wysokość swojego uposażenia" – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor z PZU Olga Zarachowicz.
"Po przedstawieniu stronie związkowej propozycji Regulaminu wynagradzania, pracodawca oczekuje na uzgodnione stanowisko strony związkowej w ciągu 30 dni i jest gotowy do podjęcia rozmów na temat proponowanych zmian" - podało PZU.(PAP)