W urzędach pracy zarejestrowanych było 2,12 mln osób, o blisko 139 tys. (7 proc.) więcej niż na koniec ub. roku i o 16,5 tys. (0,8 proc.) więcej wobec stycznia 2011 r. Do urzędów pracy w styczniu zgłosiło się ok. 288 tys. – o ponad 53 tys. więcej niż w grudniu i o blisko 15 tys. mniej niż rok temu (ponad 302 tys. osób).
Natomiast, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 49 tys. ofert w porównaniu do nieco ponad 35 tys. w grudniu i 46,6 tys. przed rokiem. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach warmińsko-mazurskim (21,1 %), zachodniopomorskim (18,5 %) i kujawsko-pomorskim (17,7 %). Najniższa – w województwach: wielkopolskim (9,8 %), mazowieckim (10,4 %.), śląskim (10,8 %). Zgodnie z przewidywaniami, dane o bezrobociu potwierdzają schemat pojawiający się co roku – zakończenie kontraktów i umów na koniec grudnia powoduje wzrost bezrobocia w pierwszym miesiącu nowego roku. Dodatkowo, wielu przedsiębiorców zaczęło okres zwolnień już w listopadzie, tak aby od stycznia mieć „czyste konto".

Wpływ na wzrost bezrobocia miała również łagodna pogoda, która uniemożliwiła aktywizację bezrobotnych przy pracach interwencyjnych np. odśnieżaniu. Należy pamiętać, że usługi tego typu wykonują również prywatni przedsiębiorcy, którzy nie mieli w takiej sytuacji potrzeby zwiększać stanu zatrudnienia. W związku z tym, w lutym można oczekiwać znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia lub zatrzymania na obecnym poziomie.


Źródło: inf. pras. www.bcc.org.pl, stan z dnia 27 lutego 2012 r.