Prawo.pl
Firma A zakupiła 2 linie technologiczne od firmy B. Urządzenia będą przenoszone do firmy A, z tym...
Kazimierz Kościukiewicz
31.05.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu...
30.05.2011
BHP
Rażące naruszenie obowiązkw pracowniczych przez działacza związkowego może być powodem zwolnienia...
Agnieszka Rosa
30.05.2011
Pracownik idąc do pracy, upadł na klatce schodowej i złamał obojczyk. Dwa tygodnie później zgłosił...
Kamil Szymański
27.05.2011
BHP
1 maja został otwarty niemiecki rynek pracy dla Polakw. Ci, ktrzy zdecydują się na wyjazd do...
Agnieszka Rosa
27.05.2011
Podest obsługowy przy urządzeniu znajduje się na wysokości 40 cm.Czy należy wyposażyć go w barierki...
Roman Majer
26.05.2011
BHP
Pracownikowi, którego odzież własna może ulec zniszczeniu bądź zabrudzeniu, należy zapewnić odzież...
Maciej Ambroziewicz
25.05.2011
BHP
Resort pracy wsplnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotował projekt nowego rozporządzenia...
Agnieszka Rosa
25.05.2011
HR
Czy można mówić w takim przypadku o zewnętrznej przyczynie zdarzenia?
Kamil Szymański
24.05.2011
BHP
20.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Informacja o możliwościach zatrudnienia, oferta pracy potraktowana jako produkt do sprzedania...
Barbara Górka
20.05.2011
HR