Sporo osób pracujących aktywnie poszukuje zatrudnienia (15 proc.), nieintensywnie zaś aż 67 proc. To może oznaczać, że coraz mniej przywiązujemy się do stałego miejsca i nie widzimy szczególnego zagrożenia w elastycznych formach zatrudnienia. Zmiana miejsca pracy często jest związana z koniecznością podwyższenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych i to z punku widzenia wdrażania koncepcji „uczmy się przez całe życie" jest pozytywną informacją" - dodaje Monika Zakrzewska.

Źródło: PKPP Lewiatan