Rzeczpospolita informuje, że 18 września 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...
18.09.2012
Podniesienie wieku emerytalnego i idący za tym wzrost liczby pracowników w dojrzałym wieku...
18.09.2012
Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony...
Jarosław Zasada
18.09.2012
BHP
Burmistrz Chicago Rahm Emanuel zwrócił się w poniedziałek do sądu o interwencję w sprawie...
Trzos Joanna
17.09.2012
Strajki górników w kopalniach platyny w RPA wywołały wojnę związków zawodowych, ta zaś zagraża...
Jagielski Wojciech
17.09.2012
Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała w poniedziałek pomysł wprowadzenia Emerytalnych Kont...
Musiał Marcin
17.09.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przedstawiciele polskich hut, organizacji branżowych, związkowcy oraz parlamentarzyści różnych...
Błoński Marek
17.09.2012
W dwóch portugalskich rafineriach ropy naftowej w Sines i Matosinhos rozpoczął się w poniedziałek...
Zatyka Marcin
17.09.2012
W dwóch portugalskich rafineriach ropy naftowej w Sines i Matosinhos rozpoczął się w poniedziałek...
17.09.2012
Prawie 10 mln dolarów kosztowało amerykańskiego podatnika stworzenie każdego z 910 miejsc pracy w...
Osiński Łukasz
17.09.2012
Greccy sędziowie i lekarze rozpoczęli w poniedziałek serię - jak zapowiedzieli - długich akcji...
Cygonek Karolina
17.09.2012
Do Sejmu wpłynął projekt, który zakłada szersze ograniczenia w wynagradzaniu osób zarządzających...
Adam Kuźnicki Anna Horodecka
17.09.2012
Dotychczas wypłacane ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników...
17.09.2012
Setki pociągów odwołano w poniedziałek w Hiszpanii z powodu strajku pracowników kolei,...
Dmitrewski Stanisław
17.09.2012
Rozpoczęty tydzień temu strajk nauczycieli chicagowskich szkół publicznych (CPS), wbrew...
Trzos Joanna
17.09.2012
Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Zatrudniony odłoży przepracowany czas na własnym firmowym...
Podsiedzik Tomasz
17.09.2012
To, że sędzia przełożony ma asystenta do pomocy w swojej pracy, a sędzia - podwładny nie, nie...
Agnieszka Rosa
17.09.2012
Ponad dwie dekady rozwoju przedsiębiorstw w wolnej Polsce pokazują, że definitywnie skończył się...
Piotr Gryko
17.09.2012
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi chce pomóc zwalnianym pracownikom sklepów spółki Bomi na Warmii i...
Libudzka Agnieszka
16.09.2012
Jednym z ryzyk objętych ubezpieczeniami rentowymijest ryzyko niezdolności do pracy. Świadczeniem,...
Piotr Kostrzewa
15.09.2012
BHP
65 000 związkowców z całej Hiszpanii (według oceny policji) zgromadziło się w sobotę na madryckim...
Ikonowicz Mirosław
15.09.2012
Możliwości pozyskiwania środków finansowych jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki będą...
Pipała Agnieszka
15.09.2012
HR
Policja z RPA przeprowadziła rewizje w hotelach pracowniczych wokół kopalni platyny w Marikanie, w...
Potocka Julia
15.09.2012
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 11 września br. rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji...
15.09.2012
BHP
Prawie połowa Polaków (40 proc.) twierdzi, że są bardziej zestresowani niż rok temu.
15.09.2012
41 proc. respondentów przyznało, że kobiety stanowią większość w ich miejscu pracy wynika z sondy...
15.09.2012
Według badania opracowanego przez Daniel Cable z London Business School i Kimberly Elsbach z...
14.09.2012
Podczas trwającego w Zielonej Górze Konwentu Marszałków Województw RP w piątek odbył się protest...
Dobrowolska Małgorzata
14.09.2012