Prawo.pl
20.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Informacja o możliwościach zatrudnienia, oferta pracy potraktowana jako produkt do sprzedania...
Barbara Górka
20.05.2011
HR

Urlop wychowawczy wlicza się do stażu

Ubezpieczenia społeczne HR
19.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Definicja wypadku przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi znajduje się w ustawie z...
Roman Majer
18.05.2011
BHP
Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany wprowadzają ulgowe...
Agnieszka Rosa
18.05.2011
HR
Charakterystyki temperamentalne odpowiadają za odporność człowieka na stres. Jedną z...
Małgorzata Kossowska
18.05.2011
BHP
Czy każda praca szczególnie niebezpieczna (według wykazu sporządzonego przez pracodawcę) wymaga...
Maciej Ambroziewicz
18.05.2011
BHP
Zatrudnienie na stanowisku operatora agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży, maglarza czy...
Inny
18.05.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r....
16.05.2011
BHP
Jakie wymagania obowiązują przy ręcznym przemieszczaniu ładunków na wózkach 6-kołowych?
Krzysztof Zamajtys
16.05.2011
BHP
Sprawdziliśmy, ile zarabiali kierownicy, dyrektorzy i prezesi firm w Polsce. W 2009 r. we...
Łukasz Pich
16.05.2011
HR
Celem specjalnego zasiłku celowego jest zaspakajanie doraźnej potrzeby życiowej. Nie może być on...
16.05.2011
Katarzyna Nowosielska...
13.05.2011
Czy pracę z odczynnikami chemicznymi w laboratorium (np. żrącymi, toksycznymi) można uznać za...
Kazimierz Kościukiewicz
13.05.2011
BHP
Matka, ktra pozostając w stosunku pracy przebywa na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadzi...
Agnieszka Rosa
13.05.2011
HR