Jeden mężczyzna zginął w piątek podczas starć policji ze strajkującymi od trzech tygodni górnikami...
Konkol Aleksandra
05.10.2012
Stopa bezrobocia we wrześniu 2012 r. wyniosła 12,5 proc., podczas gdy w sierpniu była na poziomie...
Kwiatkowski Marek
05.10.2012
Rząd Norwegii o dwa tygodnie - do 49 - wydłuży pełnopłatny urlop rodzicielski. Na wydłużeniu...
Kotwica Katarzyna
05.10.2012
Stopa bezrobocia we wrześniu 20121 r. wyniosła 12,5 proc., podczas gdy w sierpniu była na poziomie...
Krzyczkowski Wojciech
05.10.2012
W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu...
Jarosław Zasada
05.10.2012
BHP
Rząd planuje objąć deregulacją kolejne zawody. Na liście zawodów z tzw. II transzy deregulacji...
05.10.2012
Według danych Eurostatu, w 2010 roku wśród krajów europejskich najwyższe zarobki osób poniżej 30...
05.10.2012
WebQuest to jedna z metod rozwoju umiejętności menedżerskich. Nie jest to jednak forma e-learningu,...
Halina Guryn
05.10.2012
Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach, którzy w swoich zakładach pracy stosują substancje...
Maciej Ambroziewicz
05.10.2012
BHP
W piątek z pl. Defilad przed kancelarię premiera przejdą pracownicy ochrony zdrowia z OZZPiP i...
04.10.2012
W piątek z pl. Defilad przed kancelarię premiera przejdą pracownicy ochrony zdrowia z OZZPiP i...
Nocuń Katarzyna
04.10.2012
Unijny Trybunał wydał w czwartek wyrok niekorzystny dla polskich firm zatrudniających Polaków za...
Jędrzejewska Katarzyna
04.10.2012
Na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny skazał w czwartek lubelski sąd 13 lekarzy rożnych...
Chrzanowska Renata
04.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało na Radę Ministrów projekty rozporządzeń w sprawie...
Irena Sobieska Jadwiga Zieleźny
04.10.2012
Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą...
Główczewski Aleksander
04.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą...
Główczewski Aleksander
04.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą...
04.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą...
Główczewski Aleksander
04.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Instytucja biegłego sądowego została ustanowiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania...
Maciej Ambroziewicz
04.10.2012
BHP
Według koordynatorki projektu badającego tworzenie w urzędach pracy CAZ Ireny Wolińskiej w...
04.10.2012
Na uroczystościach z okazji Dnia Budowlanych główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wręczyła...
04.10.2012
BHP
Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze...
Krzysztof Zamajtys
04.10.2012
BHP
Straż wybrzeża i żandarmeria wojskowa w Argentynie domagając się podwyżek płac zorganizowały w...
Zabłocki Michał
04.10.2012
Resort pracy chce uszczelnić lukę w prawie, która pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 7,5 tys....
Dąbrowski Radosław
04.10.2012
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1600 zł. To o 100 zł więcej od...
Agnieszka Rosa
04.10.2012
Prawie 30 proc. pracowników w polskich firmach nie informuje na bieżąco o zagrożeniach w realizacji...
04.10.2012
Prawnicy, z którymi rozmawiała PAP, mają różne zdania nt. skutków wejścia w życie wtorkowego...
Musiał Marcin
03.10.2012