Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016. Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00. Spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Nie wiąże się to jednak z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika - za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia.

Czas letni w 2012 r. zostanie odwołany 28 października poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę dłużej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl