W naszym zawodowym życiu najważniejsze jest dla nas poczucie bezpieczeństwa, związane ze stabilnością zatrudnienia, oraz wynagrodzenie adekwatne do nakładu pracy. Jednak, jak pokazuje badanie portalu Pracuj.pl, dla wielu z nas równie istotna jest także przyjazna atmosfera pracy.

Portal Pracuj.pl zapytał respondentów o najważniejszą dla nich rzecz w pracy, odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od wieku, płci oraz miejsca zamieszkania. Stabilność zatrudnienia szczególnie ważna jest dla kobiet i osób w wieku 35-45 lat (wskazał tak co trzeci badany w tych grupach), a najmniej dla młodych mężczyzn, do 29 roku życia (24% wskazań). Potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest też większa wśród osób mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę gorsze możliwości znalezienia pracy na rynkach lokalnych. Z kolei dla mieszkańców większych miast najbardziej liczy się płaca, adekwatna do wykonanej pracy. Wagę do stosowności wynagrodzenia najbardziej przywiązują mężczyźni w wieku 24-29 lat (wskazał tak co trzeci badany). Wśród kwestii, które są najważniejsze w pracy ankietowani przez Pracuj.pl na trzecim miejscu wskazali pracę w przyjaznej atmosferze, która rozumiana jest również jako możliwość pracy z ludźmi, którzy nam odpowiadają. Wydaje się zatem, że dla polskich pracowników równie istotne, jak formalne warunki pracy, są również te wynikające z relacji międzyludzkich i to nawet mimo gorszej, niż jeszcze dwa lata temu, sytuacji na rynku pracy.

Źródło: www.pracuj.pl