Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zakłada m.in. dokonanie zmian w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), które dotyczą kwalifikacji pracowników ochrony. Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego wymogu w tym zakresie – pracownikiem ochrony nie może być osoba posiadająca orzeczenie potwierdzające jej niepełnosprawność. W ten sposób osoby niepełnosprawne – bez względu na stopień niepełnosprawności czy też rodzaj posiadanego schorzenia, zostaną pozbawione możliwości wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia.

Wiceprezes Zarządu Krajowego POPON Monika Bugajewska-Tykarska przekazała Posłowi Markowi Plurze opinię POPON na temat projektu ustawy zwracając się z prośbą o przedstawienie problemu "dyskryminacji" osób niepełnospranwych w tym projekcie na forum Sejmowym. POPON podkreśla, że "deregulacja" jest działaniem słusznym, ale nie może rodzić skutków w postaci dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.popon.pl