Prawo.pl
W przyszłym roku będzie 252 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Roczny wymiar czasu pracy w...
Magdalena Stojek-Siwińska
30.12.2011
Jeżeli w zakresie obowiązków pracownika nie leżało dopilnowanie, aby pojazdy były prawidłowo...
Inny
30.12.2011
BHP
Zpoczątkiem 2012 roku wejdzie w życie szereg zmian dotyczących zatrudniania kierowcw. Jedną z...
29.12.2011
HR
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującą podwyżkę...
Agnieszka Rosa
29.12.2011
HR
Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do...
Maciej Ambroziewicz
28.12.2011
BHP
Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, ktra na...
28.12.2011
HR
Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw...
Maciej Ambroziewicz
28.12.2011
BHP
Pracownik, ktry zachoruje na przełomie roku kalendarzowego może liczyć na świadczenie przysługujące...
Agnieszka Rosa
27.12.2011
Miejsce wykonywania pracy może być określone jako obszar geograficzny - wynika z uchwały Sądu...
Inny
27.12.2011
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2011 r., II PK 310/10, M.P.Pr. 2011, nr 11, s....
27.12.2011
27.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Instrukcja jest listą poleceń i nakazów, których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek...
Edward Kołodziejczyk
26.12.2011
BHP
Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązkw ograniczających ich w prowadzeniu działalności...
Agnieszka Rosa
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR

Spór o pensje unijnych urzędników

Ubezpieczenia społeczne HR
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR