Pracodawcy sięgnęli po możliwości, jakie daje im kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego. O skuteczności tych instrumentów przekonali się już górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd JSW po ukazaniu się informacji, że związki w ramach protestu planują zablokować możliwość realizacji dostaw węgla do strategicznych kontrahentów, wystąpił do sądu o wydanie zakazu podejmowania wszelkich działań lub zaniechań zmierzających do blokowania przeładunku lub transportu węgla. Okazało się, że roszczenie o zapobieżenie szkodzie uchroniło spółkę przed blokadą pracy kopalni przez związkowców.
Firma boi się strat
Teraz ofiarą postanowienia sądu cywilnego stali się protestujący pracownicy LOT AMS Sp. z. o.o. Pracodawca wystąpił do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie na podstawie art. 189 i 7301 k.p.c. Uznał, że żądania strony związkowej są niewspółmiernie niskie do strat, jakie może ponieść firma w wyniku strajku. Zwrócił się do sądu, by ten do czasu rozstrzygnięcia, czy strajk jest legalny, jako zabezpieczenie wydał postanowienie zakazujące jego prowadzenia.
Sąd Okręgowy w Warszawie bardzo szybko uwzględnił wniosek i zakazał organizowania i prowadzenia rozpoczętego już strajku, a pracodawcę zobowiązał do wystąpienia z powództwem o ustalenie, czy strajk jest legalny, w terminie 14 dni. Więcej>>