Ok. 1,3 mln zł może przeznaczyć PUP w Częstochowie na stworzenie przez przedsiębiorców nowych...
Piotrowiak Katarzyna
04.11.2013
Jak wynika z raportu zrealizowanego przez Conference Board of Kanada, palacze stanowią bardzo duży...
04.11.2013
W 2012 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 44.300 skarg (rok wcześniej...
Edward Kołodziejczyk
04.11.2013
Ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, opłacanie składek za osoby pobierające...
04.11.2013
Prezydent podpisał ustawę o ochronie miejsc pracy w firmach, które odczują skutki kryzysu....
Starzewski Łukasz
04.11.2013
5,2 mln osób zarabia w Wielkiej Brytanii mniej, niż wynosi minimum potrzebne do utrzymania się. W...
Świdlicki Andrzej
03.11.2013
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Zmieniają się dokumenty...
Krystyna Tymorek
01.11.2013
Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować, czy i na jakich warunkach pracujemy w dni świąteczne....
Strojna Balcer Joanna
01.11.2013
Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę...
Magdalena Rycak
01.11.2013
Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać w sumie około 2,8 mln zł na usuwanie azbestu. Wojewódzki...
PAP
31.10.2013
BHP
Zmiana pracy wiąże się z wieloma obawami, ale jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl aż 63%...
31.10.2013
Rząd przedstawi opinie w sprawie zgodności planowanych zmian w OFE z konstytucją, po zakończeniu...
Godusławski Bartłomiej
31.10.2013
Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przed 1975 rokiem może być uznany za okres pracy w...
Michał Culepa
31.10.2013
Pracodawca, u którego na stanowiskach pracy występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych...
Maciej Ambroziewicz
31.10.2013
BHP
Związkowcom nie udało się w środę porozumieć z prezesem TVP Juliuszem Braunem - poinformował...
Cedro Magdalena
30.10.2013
Po spotkaniu z prezydentem przedstawiciele organizacji pracodawców deklarują, że przystąpią do...
Główczewski Aleksander
30.10.2013
Z danych na 30 czerwca br. wynika, że Indywidualne Konto Emerytalne posiadało 816,3 tys. osób,...
Białkowski Rafał
30.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
W obliczu niekorzystnych zmian demograficznych w Europie zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje...
Nocuń Katarzyna
30.10.2013
Dodatek mieszkaniowy stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej orzekł WSA w Rzeszowie.
Anna Dudrewicz
30.10.2013
NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólne założenia projektu zmiany...
Strojna Balcer Joanna
30.10.2013
Dlaczego Polek jest więcej niż mężczyzn na państwowych posadach? Bo trudniej z nich wylecieć na...
30.10.2013
W 2012 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 44.300 skarg (rok wcześniej...
Edward Kołodziejczyk
30.10.2013
BHP
Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za dzień przepracowany, który następnie został...
Piotr Kostrzewa
30.10.2013
W walce o nowy układ zbiorowy dla pracowników sieci wysyłkowej sprzedaży internetowej Amazon...
Lepiarz Jacek
29.10.2013
Przedstawiciele rządu zgodnie uważają, że projekt zmian w systemie emerytalnym nie jest...
Strzępka Krzysztof
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Czas wyznaczony na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE wydaje się zbyt krótki, biorąc pod uwagę jak...
Białkowski Rafał
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej OFE może stać się likwidacja całego rynku...
Musiał Marcin
29.10.2013
Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepis, który pozwala gminom określać godziny otwierania i...
Kuta Justyna
29.10.2013
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo...
Pieniążek Osińska Beata
29.10.2013
Limit inwestycji funduszy emerytalnych w akcje na poziomie 75 proc. powinien obowiązywać od 4...
Białkowski Rafał
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski